Motivationsdoktorn

Föreläsningar, konsultuppdrag, rådgivning

Motivation

- nyckeln till att förstå och påverka mänskligt beteende.

Motivation är vår drivkraft, den motor som påverkar alla våra val och prioriteringar, stora som små. Den traditionella synen på motivation är att det är mängden motivation som avgör om en person ägnar sig åt en viss aktivitet, hur hårt man anstränger sig och att motivationen kan ökas genom att lägga till (belöningar) eller ta bort något (bestraffning). En övertygande mängd forskning har under lång tid visat att den strategin har ganska kortsiktiga effekter på motivationen och kan dessutom ha negativa effekter på vårt psykologiska välbefinnande.

Forskning har även visat att motivationens typ och kvalitet verkar vara av större betydelse för våra beteenden, snarare än en kvantitet, dvs det räcker inte att ha mycket motivation, utan olika typer av motivation anses ha olika konsekvenser för inlärning, prestation, utveckling och engagemang, lite som att olika bilar har olika motoreffekt och kan drivas av olika bränslen.

Ett vanligt exempel på hur gäckande motivation kan vara är hälsobeteenden som fysisk aktivitet och motion. Även om många av oss är medvetna om de positiva effekterna av en mer fysiskt aktiv livsstil vet vi att det kan vara svårt att hålla fast vid goda vanor trots de bästa intentioner och över 40 års forskning bekräftar att den här typen av beteendeförändringar är svåra genomföra och upprätthålla. Två viktiga orsaker till att många insatser för att främja fysisk aktivitet är ineffektiva är bristande kunskaper om motivationens mekanismer och avsaknad av teoretiskt förankrade insatser. 

En lösning på problemet är att arbeta evidensbaserat för att öka förståelsen för hur mänsklig motivation fungerar, varför vi gör som vi gör (och kanske inte alltid som vi tänkt) när det gäller våra hälsobeteenden och hur professionella utövare såsom personliga tränare, hälsopedagoger, sjukgymnaster, läkare, företagshälsovården, idrottsrörelsen, folkhälsovetare och politiska beslutsfattare kan stödja motivation i rådgivningssituationer för beteendeförändring.

Även om motivationens drivkrafter är komplexa så finns det enkla sätt att stimulera motivation som kan driva hållbara vanor och psykologiskt välbefinnande. Till exempel kan vi sänka förväntningarna, uppmuntra egna val och minska upplevelsen av tvång eller skuldkänslor. Det som är roligt är ofta bäst, men man behöver inte älska det så länge det fungerar i vardagen och känns meningsfullt.

Motivation - vår drivkraft

Fysisk inaktivitet rankas av WHO som den 4e största risken för sjukdom och förtidig död (globalt), alltså jämförbart med riskerna för rökning. Om vi vänder på det kan man istället välja att se det som att ökad fysisk aktivitet skulle kunna ge lika stora hälsoeffekter som att sluta röka, det har positiv inverkan på alla kroppens system – inte bara på hjärtat och musklerna, utan även immunförsvaret och vår psykiska hälsa – och är därför det närmaste ett magiskt piller vi kan komma.

En ny studie visar att hälften av den vuxna befolkningen i Sverige har farligt dålig kondis och enligt WHO är 25 % av den vuxna befolkningen och 80% av ungdomarna (globalt) inte tillräckligt fysiskt aktiva baserat på hälsorekommendationerna. Dessa siffror är dessutom baserade på självrapporter, vilket är ett osäkert mått eftersom människor tenderar att överskatta hur fysiskt aktiva de egentligen är. Studier som bygger på objektiva mätmetoder (tex accelerometer) visar att så lite som 7% är tillräckligt fysiskt aktiva för att få hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Sanningen kanske ligger någonstans däremellan.  

Trots det enorma utbud av hälsoinformation som finns idag är det alltså uppenbart att många av oss inte lever så hälsosamt som vi skulle kunna göra. De flesta av oss är medvetna om de positiva effekterna av motion och fysisk aktivitet och försöker förändra våra beteenden, men trots att vi kanske gärna vill kan det vara svårt att genomföra och upprätthålla en mer aktiv livsstil över tid. Många av oss börjar med goda intentioner, men slutar efter ett tag och den gamla vardagen tar över.  Forskning visar att så mycket som hälften av alla som börjar motionera slutar inom 3-6 månader.

Kunskap om motivation hjälper oss förstå varför det blir så, vilken inverkan motivationen har på våra beteenden och hur man kan stimulera sin egen motivation. Kunskap om motivationens mekanismer hjälper oss förstå hur vi kan stimulera hållbara hälsobeteenden hos klienter, elever, medarbetare, patienter mfl. och evidensbaserade metoder och modeller hjälper oss att lyckas. 

Aktuellt

Hösten 2020 medverkade Motivationsdoktorn i tv-programmet "Du Clarar mer än du tror",
så om du missade detta finns alla avsnitten här


Här hittar du min senaste debattartikel: Sveriges linje i Corona stöds av psykologisk forskning


Kontakt 

0704-863559

karin@motivationsdoktorn.se

Twitter: @MotivationsDr
Instagram: Motivationsdoktorn
LinkedIn: Karin Weman Josefsson
Youtube: MotivationsdoktornKöp vår nya bok om motivation!

Andra böcker jag varit med och skrivit 

© Copyright Motivationsdoktorn